Produkty targowe
Projekty i prawa autorskie.
To warto wiedzieć przed zamówieniem projektu. Zasady
Projekty i prawa autorskie Grupy GALERIS©
Musisz to wiedzieć.Dowiesz się tutaj:
Jak projektujemy w systemie Grupy GALERIS©.


Nasze zasady w ramach projektowania
Przedstawiamy możliwie najbardziej szczegółowe informacje o tym, jakie projekty można zamówić w dziale graficznym Grupy GALERIS© oraz dla kogo i w jakich terminach realizujemy usługi projektowe.