Grupa GALERIS - Zasady
Ważne informacje.
Przeczytaj je, a współpraca będzie lepsza. Zasady
Grupa GALERIS - nasze zasady.
Szacunek to podstawa współpracy.Dowiesz się tutaj:
Zasady, których się trzymamy i nie zmienimy ich. Tworzymy reklamy dla wybranych Klientów, którzy zgadzają się z poniższymi warunkami.Nie tworzymy produktów, reklam, ogłoszeń i spotów:


Uprzejmie prosimy o uszanowanie tych zasad. Współpraca oparta na wzajemnym szacunku przynosi korzyści.Jak traktujemy materiały nadesłane przez Klienta/Zleceniodawcę
Wszelkie treści dostarczone przez Klienta/Zleceniodawcę (teksty, grafiki, zdjęcia, animacje) uznajemy za pochodzące z legalnych źródeł i będących własnością Klienta/Zleceniodawcy lub że Klient/Zleceniodawca jest w posiadaniu praw do wykorzystania tych materiałów. Jeżeli jest inaczej, odpowiedzialność za dostarczone materiały ponosi klient/zleceniodawca. Po stronie Klienta/Zleceniodawcy zostawiamy załatwienie wszelkich formalności co do możliwości wykorzystania w jego zleceniu nadesłanych treści.

Materiały użyte do zrobienia Sampli (próbek) a dostarczone przez potencjalnego Klienta/Zleceniodawcę mogą nosić znamiona używania lub uszkodzenia ze względu na różne procesy technologiczne. Udostępniając nam takie materiały, potencjalny Klient/Zleceniodawca godzi się na taki stan rzeczy.