www.galeris.pl
Warunki użytkowania.
Korzyści i zakazy. Warunki użytkowania
Warunki użytkowania serwisu internetowego Grupy GALERIS
Zapoznaj się z nimi uważnie.Dowiesz się tutaj:
Dowiedz się jak możesz korzystać z serwisu internetowego Grupy GALERIS.


Własność intelektualna
Serwis internetowy Grupy GALERIS jest własnością Grupy GALERIS. Jeżeli nie wskazano inaczej lub nie ma takiej potrzeby, wszystkie treści są własnością Grupy GALERIS.


Prawa autorskie
Zależnie od fragmentu serwisu internetowego należą do: Grupa GALERIS, Adobe, Zanox, Awin, Pixabay.


Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w serwisie internetowym Grupy GALERIS posiadają swoich prawnych właścicieli. Zostały użyte na podstawie umów lub praw obowiązujących.


Podstawowe warunki użytkowania i licencja
Regulacje dostyczące korzystania z serwisu Grupy GALERIS.

Możesz przeglądać, drukować lub pobierać całość serwisu Grupy GALERIS lub jego fragment tylko do użytku prywatnego lub niekomercyjnego. Dotyczy to tekstów, grafik, muzyki oraz filmów o ile nie posiadają one osobnych warunków wykorzystywania ich. Możesz udostępniać linki do serwisu internetowego Grupy GALERIS.

Nie możesz udostępniać w Internecie, na innych stronach internetowych i serwisach społecznościowych jakichkolwiek treści z serwisu internetowego Grupy GALERIS. Nie możesz odtwarzać, kopiować, powielać ani rozpowszechniać bądź wykorzystywać wszelkich materiów ze stron serwisu internetowego Grupy GALERIS w celach komercyjnych lub za opłatą nawet jeżeli nie wiąże się to z bezpośrednimi korzyściami materialnymi. Nie możesz używać żadnych treści ze stron serwisu internetowego Grupy GALERIS i sugerować, że należą do Ciebie. Nie możesz zakłócać działania serwisu Grupy GALERIS. Nie możesz blokować dostępu do serwisu Grupy GALERIS. Nie możesz tworzyć oprogramowania, które blokuje dostęp do serwisu internetowego Grupy GALERIS. Nie możesz powodować uszkodzenia lub ograniczać dostępu do jakiejkolwiek sekcji serwisu internetowego Grupy GALERIS. Nie możesz wykorzystywać serwisu internetowego Grupy GALERIS w nielegalnych sposób, w nielegalnych działaniach i w sposób niezgodny z prawem.Klauzula salwatoryjna
Postanowienia umowy niniejszej mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.