www.galeris.pl
Warunki użytkowania.
Korzyści i zakazy. Warunki użytkowania
Warunki użytkowania serwisu internetowego Grupy GALERIS
Zapoznaj się z nimi uważnie.Dowiesz się tutaj:
Dowiedz się jak możesz korzystać z serwisu internetowego Grupy GALERIS©.Własność intelektualna
Serwis internetowy Grupy GALERIS© jest własnością Grupy GALERIS©. Jeżeli nie wskazano inaczej lub nie ma takiej potrzeby, wszystkie treści są własnością Grupy GALERIS©.Prawa autorskie
Zależnie od fragmentu serwisu internetowego należą do: Grupa GALERIS©, Adobe, Zanox, Awin, Pixabay.Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w serwisie internetowym Grupy GALERIS© posiadają swoich prawnych właścicieli. Zostały użyte na podstawie umów lub praw obowiązujących.Korzystanie z projektów Grupy GALERIS©
Wszystkie pliki, fragmenty kodów i wydruki, które otrzymujesz do wglądu od Grupy GALERIS© (w formie elektronicznej lub drukowanej lub frezowanej lub innej) nie mogą być używane komercyjnie. Wszystkie fotografie oraz logotypy posiadają swoich prawnych właścicieli i zostały użyte tylko poglądowo. Żadna część materiałów otrzymanych do wglądu od Grupy GALERIS© w całości lub w części nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, drukowany, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Grupy GALERIS© i prawnych właścicieli niniejszych treści.

Kopiowanie zawartości plików lub jego części bez pisemnej zgody właścicieli niniejszych treści w nim zawartych jest zabronione. Zakazuje się upubliczniania materiałów otrzymanych do wglądu przez Grupę GALERIS© w formie elektronicznej i drukowanej. Projekty łudząco podobne lub takie same jak w materiałach otrzymanych do wglądu są uznawane jako plagiat, a to niesie za sobą konsekwencje prawne.

Grupa GALERIS© nie udostępnia żadnych materiałów ani nie zdradza żadnych tajemnic wyprodukowanych lub zaprojektowanych sampli.
Podstawowe warunki użytkowania i licencja
Regulacje dostyczące korzystania z serwisu Grupy GALERIS©.

Możesz przeglądać, drukować lub pobierać całość serwisu Grupy GALERIS© lub jego fragment tylko do użytku prywatnego lub niekomercyjnego. Dotyczy to tekstów, grafik, muzyki oraz filmów o ile nie posiadają one osobnych warunków wykorzystywania ich. Możesz udostępniać linki do serwisu internetowego Grupy GALERIS©.

Nie możesz udostępniać w Internecie, na innych stronach internetowych i serwisach społecznościowych jakichkolwiek treści z serwisu internetowego Grupy GALERIS©. Nie możesz odtwarzać, kopiować, powielać ani rozpowszechniać bądź wykorzystywać wszelkich materiów ze stron serwisu internetowego Grupy GALERIS© w celach komercyjnych lub za opłatą nawet jeżeli nie wiąże się to z bezpośrednimi korzyściami materialnymi. Nie możesz używać żadnych treści ze stron serwisu internetowego Grupy GALERIS© i sugerować, że należą do Ciebie. Nie możesz zakłócać działania serwisu Grupy GALERIS©. Nie możesz blokować dostępu do serwisu Grupy GALERIS©. Nie możesz tworzyć oprogramowania, które blokuje dostęp do serwisu internetowego Grupy GALERIS©. Nie możesz powodować uszkodzenia lub ograniczać dostępu do jakiejkolwiek sekcji serwisu internetowego Grupy GALERIS©. Nie możesz wykorzystywać serwisu internetowego Grupy GALERIS© w nielegalny sposób, w nielegalnych działaniach i w sposób niezgodny z prawem lub niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia.
Klauzula salwatoryjna
Postanowienia umowy niniejszej mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.