Odpowiedzialny biznes
Odpowiedzialność za ludzi i środowisko.
Chcemy dawać wzór. Odpowiedzialny biznes. Charytatywnie
Grupa GALERIS - odpowiedzialny biznes.
Dbamy o wspólne dobro.Dowiesz się tutaj:
Jesteśmy pewni, że dbanie o wspólne dobro pomaga utrzymać środowisko i relacje z ludźmi na możliwie najwyższym poziomie.Relacje z ludźmi
Dobre relacje z ludźmi w biznesie to podstawa współpracy. Staramy się aby nasz biznes był prowadzony w sposób etyczny i uczciwy względem naszych partnerów biznesowych. Ma to również zastosowanie dla ogółu społeczeństwa, do którego trafiają nasze produkty. Z tego powodu wprowadziliśmy zasady przyjmowania zleceń. W prowadzonych działaniach dbamy o swoich konsumentów, partnerów biznesowych, lokalne społeczności oraz środowisko naturalne.Jak dbamy o środowisko
Grupa GALERIS to ludzie, którzy żyją w Twoim otoczeniu na jednej Ziemi z Tobą. Podobnie jak Ty chcemy żyć w czystym środowisku. Nasz biznes rozwijamy w sposób świadomy. Mamy wybór i z niego korzystamy. Na własnym przykładzie chcemy pokazać, że można zamawiać produkty tam, gdzie priorytetem jest dbanie o środowisko. Segregujemy odpadki, a surowce produkcyjne wykorzystujemy do maksimum.Działamy charytatywnie
Jeśli tylko możemy, działamy charytatywnie. Nie informujemy ogółu, kogo lub co i jak wspieramy. Wyznajemy bardzo mądrą zasadę: "Niech Twa lewica nie wie co czyni twa prawica". Uważamy, że nie musimy "trąbić" wszędzie i wszystkim, że mieliśmy ten przywilej uczynić coś pożytecznego.