Polityka prywatności
Polityka prywatności.
Dowiedz się jak chronimy Twoje dane. Polityka Prywatności
Polityka prywatności.
Dbamy o dane, które nam udostepniasz.Dowiesz się tutaj:
Dotyczy
Grupa GALERIS - www.galeris.pl
Niezapłacone Faktury - www.niezaplaconefaktury.pl
AMG - www.amg.com.pl
Smart Biuro - www.smartbiuro.com.pl
Rondo Dachy - www.rondo-dachy.pl
Polityka prywatności
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych Grupy GALERIS. Polityka prywatności ulega zmianie jeżeli wymagają tego przepisy prawa. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa GALERIS Marek Pieprzyk, ul. Wojska Polskiego 5/1, 63-100 Śrem, NIP: 7851722607. Do niektórych danych osobowych mają dostęp nasi Zaufani partnerzy (link w dolnym menu).

Celem dla, którego zbieramy Twoje dane osobowe jest oferowanie własnych produktów i usług lub świadczenie usług (dostawcy) na rzecz ADO i zawieranie umów w tym zakresie.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, żądania od aministratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami ich przetwarzania, o których mowa w niniejszej polityce prywatności.

Administrator dołoży wszelkich starań, aby środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych skutecznie chroniły przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od rozwiązania umowy z uwagi na brzmienie art. 74 ust.2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wypełniając formularze kontaktowe na stronach w domenie galeris.pl zgadzasz się wykorzystać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu tylko w celu omówienia złożonego przez Ciebie zapytania. Nie przechowujemy Twoich danych w żadnej bazie bez wyraźnej Twojej zgody.
Pliki Cookies
Nasza strona internetowa używa plików Cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki Cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Uprzejmie informujemy, że nasza strona internetowa odsyła również do zewnętrznych serwisów internetowych, które instalują inne pliki Cookies oraz posiadają inną Politykę Prywatności. Każda przeglądarka internetowa ma inny sposób wyłączania plików Cookies. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.Linki do zewnętrznych serwisów internetowych
Klikając w linki zamieszczone na na stronach internetowych Grupy GALERIS możesz zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Grupa GALERIS i Zaufani partnerzy i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.